Lespraktijk

Les krijgen thuis en/of in de Oude kerk te Barneveld

De lespraktijk bestaat uit orgel- en pianoleerlingen. Deze lessen worden thuis en/of in de Oude Kerk te Barneveld gegeven. Over het algemeen lessen de meer gevorderde orgelleerlingen in de kerk op het fraaie Paradijs orgel (1765). Bij het lesgeven wordt per leerling bekeken hoe de lessen worden vormgegeven. Er kan gewerkt worden volgens een vaste lesmethode, maar ook zelf samengestelde leerwegen kunnen aan bod komen, dit varieert per leerling. Voor iedereen geldt dat een leerweg wordt uitgestippeld dat tot een bepaalt doel leidt.

 

Doelgericht per leerling

Het doel wat graag bereikt wil worden is in de praktijk heel verschillend. Voor de beginnende (vaak jonge) leerling is dat om noten te leren lezen en het geleerde op een goede manier voor te kunnen dragen. Aan de hand van een leerweg wordt dan gewerkt aan het leren kennen van noten, de technische aspecten en de voordracht. Ook kan er gewerkt worden aan koraalspel. Dit gaat aan de hand van een werkboek waar de leerling akkoorden leert kennen.

 

Op een hoger niveau komen

Een leerling die van bovengenoemde al kennis genomen heeft, volgt lessen met weer een ander doel voor ogen. Dat kan van alles zijn. In de praktijk komt het er vaak op neer dat men verder wil komen. Op een hoger niveau willen komen of stukken willen spelen die nog niet helemaal haalbaar zijn. Structuur en regelmaat in combinatie met het gewenste speelniveau kunnen hier al een goede uitwerking hebben. Daarnaast kan er gewerkt worden aan de meer op kerkelijk orgelspel gerichte praktijk zoals koraalspel en improvisatie.

 

Mooi musiceren begint al bij de eerste les

In grote lijnen is dit het gebied waarbinnen zich de lespraktijk afspeelt. Een belangrijk aspect is aandacht voor de voordracht, dus hoe er gespeeld wordt en, hoe het overkomt. Buiten het feit dat de noten gelezen moeten worden is het belangrijk dat er aandacht is hoe ze tot klinken worden gebracht. Dit wordt ook wel expressief spel genoemd en komt uit de leerling zelf of moet dat ontwikkelen. Dat gaat lang niet altijd vanzelf en hoort bij de lessen aandacht te krijgen. Samenvattend betekent het dat, naast het leren van noten en alles wat daar bij hoort, ook mooi gespeeld mag worden. De gedachte is er nog wel eens, als ik eerst maar noten kan lezen komt de rest vanzelf. Dit is een misvatting. Mooi musiceren begint al bij de eerste les.